K Yetki Belgeleri

Ürün Kategorileri

K Yetki Belgeleri

K1 ve K1* YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.
K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 2 birim taşıt ve 50 tonlukasgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.
K1* (YILDIZLI K1) YETKİ BELGESİ
Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla ve yapılan taşımalarda K1* (YILDIZLI K1) belgesi alınacaktır.
GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
3-Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)
4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Trafik ve Tescil Belgelerinin Ticari ve Yük Nakli Tescilli Olacak)
5-Tüzel kişiler adına ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösteren belge
5- Vergi levhası fotokopisi
6-Yetki Belgesi almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip taşıt veya taşıt filosuna sahip olması,
     Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip taşıt filosuna sahip olması gereklidir.
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TONU GEÇMEYEN TAŞITLARLA YAPILAN TAŞIMALARDA K1* YETKİ BELGESİ ALINACAKTIR.
BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

K2 ve K2* YETKİ BELGESİ
Hususi taşımacılık yapacaklara verilir.
K2*(YILDIZLI K2) YETKİ BELGESİ
Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla kendi esas iştigal konusu kapsamında yapılan taşımalarda belgesi K2*(YILDIZLI K2) Yetki Belgesi alınacaktır.
GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (T.C. kimlik no’lu)
3- Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)
4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Araçlar vizeli olacak)
5-Vergi levhası fotokopisi
TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TONU GEÇMEYEN TAŞITLARLA YAPILAN TAŞIMALARDA K2* YETKİ BELGESİ ALINACAKTIR.
BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

K3 YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.
K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin en az 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.
GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
3-3-Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)
4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Trafik ve Tescil Belgelerinin Ticari ve Yük Nakli Tescilli Olacak)
5- Vergi levhası fotokopisi
6- K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.
NOT: BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BAŞVURU FORMUNDAKİ ADRES YAZIŞMA ADRESİ OLACAĞINDAN DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.


TÜM K YETKİ BELGELERİ İÇİN GEÇERLİ DİLEKÇE VE FORMLAR İÇİN TIKLAYINIZ...U-ETDS

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan U-ETDS Veri girişleri ile ilgili olarak;
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 6.fıkrasında;
“6) C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG 15/11/2019-30949)” denilmektedir.
Bu hükme istinaden, Yetki Belgesi sahiplerinin Ulaştırma Bakanlığınca tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri konusunda yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Anılan Yönetmeliğin 69. Maddesinin 8. Fıkrasında; yükümlülüklerle ilgili olarak,
“a) Yapılan sefere ilişkin bilgi/veri iletmeyenlere, her sefer için 15 uyarma,
  b) İletilen seferlerde, sefer başına (gidiş veya dönüş) 10 adedi geçmemek üzere eksik/yanlış bilgi/veri gönderenlere, her eksiklik/yanlışlık için 1 uyarma,
Yetki belgesi sahibine verilir. Ancak, bu maddeye göre yaptırım uygulanan firmanın, bu kabahatinin sonradan suç unsuru teşkil ettiğinin tespiti halinde, yetki belgesi sahibine ayrıca 150 uyarma verilir.” denilmektedir.
Bu sebeple 31.12.2019 tarihinden itibaren üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması, aşağıda belirtilen şekillerde veri girişlerini yapmaları için gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir.
U-ETDS Sistemine veri aktarımı iki şekilde yapılmaktadır.
Şirketler 
Firmanızın web tabanlı yazılımı var ise sistemin kullanıldığı bilgisayarların IP adreslerinin E-devlet üzerinden tanımlanması ile sisteme bilgi girişi yapabilirsiniz.
Firmanızın web tabanlı yazılımı yok ise;
Yetki Belgesi sahibi firmanın U-net otomasyon sisteminde işlem yapmaya yetkili olan kişiler E-devlet üzerinden veri girişi yapacaktır.(Eğer sisteme yetkili tanımlaması yapılmamışsa Odamıza dilekçe ile başvurulduğu takdirde yetkilendirme yapılacaktır.)
Yetki Belgesi sahibinin E-devlet üzerinden Operatör olarak tanımladıkları kişiler veri girişi yapabilir. Firma yetkilileri E-devlet üzerinden Mersis (Ticaret Bakanlığı) sistemi ile entegre bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilecekler.