A. TR Dolaşım Belgeleri

Ürün Kategorileri

A. TR Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar

TOBB tarafından bastırılan "A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar"ın uygulanmasına 2 Şubat 2009 tarihinden itibaren Odamızda başlamıştır.

ATR DOLAŞIM BELGELERİ
 

KANUN:

18.05.2004 Tarih ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununun,

 

YÖNETMELİK

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununun 56. Maddesinin ikinci fıkrası ile 23.08.2006 Tarih ve 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkındaki karara istinaden,

AÇIKLAMA

ATR Dolaşım Belgeleri ile ilgili bir kayıt kontrol sistemi oluşturulmasına dair; Gümrük Müsteşarlığı, Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ile yapılan çalışmalar sonucunda usul ve esaslar ile otomasyon programının uygulanılmasına 02.02.2009 tarihi itibariyle tüm Odalarda başlamıştır. Bu tarihten itibaren “usul ve esaslar” da tespit edilmiş şekilde barkotlu A.TR Dolaşım Belgesi satışı ve onayı yapılacaktır.

Odalar Birliği yetkilendirdiği Odaların otomasyon programının usulüne uygun olarak kullanılmadığının ve belge satış ve onayının bu esaslara aykırı olarak yapıldığının tespiti halinde Odanın bu yetkisini kaldırmaya yetkilidir.

A.TR Dolaşım Belgeleri otomasyon sisteminin uygulanmasından sonra aşamalı olarak diğer ihracat belgeleri de otomasyon sistemine geçecektir.

 

 

İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ

 

EVRAK

ÖZELLİK

Nüfus Cüzdan fotokopisi

T.C Kimlik Numaralı

Yetkilendirme yazısı

Gümrük Müşavirlerince Yetkilendirilen Personele Ait

Yetkili Olduğuna dair Belge

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicilinden Alınmış

Odaya Hitaben Yazılmış Dilekçe

Firma kaşeli ve yetkililerce imzalı

Tahhütname

Temsil ve ilzama Yetkili kişilerce imzalı

Fatura

İhracata ilişkin

Oda üyesi değilse kayıt sureti

Kayıtlı olduğu odadan en geç 3 aylık

Kapasite raporu

Geçerlilik süresi ve üretim konusu uygun

Alış Faturaları

AB ülkeleri veya üçüncü ülkelerden ithal mallarda

Dahilde işleme izin belgesi

Üretimde Kullanılan Girdiler Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ise