Kapasite Raporu

Ürün Kategorileri

Kapasite Raporu


Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB, • Dahilde İşleme İzin Belgesi, •Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat iKAPASİTE RAPORLARI
Tanımı:
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.
Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?şlemlerinde, • Resmi ve özel ihalelerde, • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?
Acıpayam Ticaret Odası İnternet sitesindeki “kapasite raporu” bölümünden web başvuru formu doldurularak ilk başvuru yapılır. Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?
1. Temsile yetkili kişileri gösteren İmza Sirküleri (firmalar için) ya da İmza Beyannemesi (şahıslar için),
2. İmalathanenin yapıldığı işyeri kiralıksa kira kontratı; Firmaya aitse tapu senedi fotokopisi,
3. İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi(Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır) veya üretime yeni başlamış firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,
4. Vergi Levhası fotokopisi,
5. İşyerinde üretimde kullanılan makine ve teçhizatın mali değerlerini gösteren ve firmanın mali müşaviri tarafından onaylanmış demirbaş listesi, MAKİNE TECHİZAT LİSTESİ FORMU
6. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;
a) Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması;süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi,
b) Finansal Kiralama Sözleşmesi(Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesinin tamamı ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı,
7. Varsa Firmaya ait kalite belgelerinin(TSE,ISO,HACCP,CE,Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.
Not: Kapasite raporunun Odamızca düzenlenebilmesi için başvuru yapan firmanın sigortalı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmaların Sanayici vasfı taşımaları nedeniyle Denizli Sanayi Odası’ na başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Firma tarafından başvuru evrakları ile birlikte Muhasebe birimine başvurulur,
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
Elektronik ortamda TOBB’a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilerek süreç tamamlanır.
Kapasite raporu için aşağıdaki bedellerin yatırılması gerekmektedir.
ODA  ÜCRETİ İÇİN: 4.200.00.-TL
T.İŞ BANKASI IBAN: TR81 0006 4000 0013 2250 2414 10
T.HALK BAN.  IBAN:TR56 0001 2009 3540 0016 0000 01
T.C ZİRAAT BAN.IBAN:TR33 0001 0000 8952 6902 4150 01TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HESABINA :3.750,00 TL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Banka Hesap Numaraları
Akbank- IBAN : TR3500046001 53888000069072
- ZİRAAT  BANKASI- IBAN : TR020001000760059943505032
- VAKIFBANK - IBAN : TR210001500158007293586413
- İŞ BANKASI - IBAN : TRl00006400000142010185529
- HALKBANK - IBAN : TRI40001200131 100016000038
Kapasite raporunu hazırlamakla Odamız tarafından yetkilendirilen mühendislerin listesi
MAKİNA MÜHENDİSLERİ:
HALDUN SÜLÜK TEL: 242 06 16- 0533 736 63 60
M.FATİH ALTUĞ TEL :242 20 11- 0541 606 03 25
YILDIZ AYDEMİR TEL :261 26 61- 0533 350 40 70
GIDA MÜHENDİSLERİ:
MELİHA GÜMÜŞ TEL :242 21 31- 0535 702 59 81
NAFİ SALMAN TEL: 377 19 77 – 0505 644 12 34