Veri Koruma Kanunu

1. İçerik
Resimler, fotoğraflar, görseller, logolar, videolar, filmler, ses dosyaları ve metin ("materyal") gibi materyaller Buldan Ticaret ve Sanayi Odası (Oda) web sitesinde ("web sitesi") kullanılmaktadır. Bu materyal, aksi belirtilmedikçe ve/veya sahipliğine ait farklı bir yank işaret edilmedikçe Oda mülkiyetindedir ve telif hakkı kanunu, ticari marka kanunu ve tasarım kanunu hükümleriyle korunmaktadır. Materyalin yalnızca özel amaçların ve web sitesinde belirtilen dağıtım şartlarının ötesinde kullanımı Oda'nın yazılı onayını gerektirir. Aynı şey, materyalin değiştirilmesi, özellikle tercümesi ya da başka herhangi başka bir şekilde işlenmesi ve materyalin herhangi bir şekilde dağıtılması için de geçerli olacaktır. Materyal web sitesinden indirilmek üzere açıkça sunuluyorsa (örneğin, Medya Merkezi ya da Faaliyet Raporları gibi sayfalarda) burada ayrıntılı olarak belirtilen özel kullanım şartları uygulanacaktır.

2. Uyarı
Kullanıcı, materyali indirirse veya başka herhangi bir biçimde kullanırsa, bu kullanıcının sorumluluğundadır. Oda, özellikle bu bilgilerin veri, donanım veya yazılımla ilgili olduğu durumlarda, kullanıcı açısından bu konudaki kayıplarından sorumlu olmayacaktır. Niyet ve ağır ihmal sorumluluğu bundan etkilenmeyecektir ve Oda, üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiği için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler derlenmiş ve dikkatli bir şekilde kontrol edilmiştir. Bununla birlikte, Oda, bu bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olması üzerine herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu web sitesi, genel bilgi sağlama amacına hizmet eder ve uzman tavsiyelerinin yerini alamaz.

3. Hukuki Sonuçlar
Kullanıcı, bu kullanım hüküm ve koşullarını ve/veya herhangi bir yasal hükmü ihlal ederse, Oda oturum alanına kullanıcının erişimini engelleme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, bu alanın kullanımına artık izin verilmez ve bu nedenle daha sonraki kullanımlar gayri meşru hale gelir. Oda, medeni veya cezai kanunlar uyarınca, özellikle kişisel hakların, ticari markaların, tasarımların, telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali gibi yetkisiz kullanımları ve hak ihlallerini kovuşturma hakkını saklı tutar.
Bu kullanım hüküm ve koşullarında yer alan münferit hükümlerin geçersizliği, kalan kullanım hüküm ve koşullarının geçerliliğini etkilemeyecektir.

Teknik yenilikler ve yasal değişiklikler nedeniyle, bu kullanım hüküm ve koşulları zaman zaman revize edilebilir ve en son Nisan 2015'te revize edilmiştir. Web sitemiz ile ilgili hak ihlallerini bize bildirmek isterseniz, lütfen iletişim sayfalarımızda belirtilen iletişim yollarından herhangi birini kullanarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.