İş Makinası Tescili

Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe

1 – İş makinesinin sahiplik belgesi. (Aşağıdaki belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı ve ya noter tasdikli sureti verilecektir.)
2 – Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisini ödendiğine dair makbuz)
3 – Noter satış senedi
4 – Veraset ilanı ve ya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi
5 – Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve il sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi getirilecek.
6 – Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge getirilir)