K TÜRÜ YETGİ BELGESİ EĞİTİMİ

K TÜRÜ YETGİ BELGESİ EĞİTİMİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı 3.Bölge müdürlüğünde K Yetki Belgesi Eğitimine odamız Genel Sekreteri Bahtiyar Aslan ve Ticaret Sicil Müdürümüz Gülşen Demirel katılım sağlamışlardır.