KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK DESTEK PROĞRAMI

KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK DESTEK PROĞRAMI

PROĞRAMIN ADI :    2024 Yılı Teknik Destek Proğramı
                                  (Kar Amacı Gütmeyen kurum ve Kuruluşlara Yönelik)

REFERANS NO    :    TR32/24/TD

PROĞRAMIN             Bkalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında
       ADI                 :     sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim, danışmanlık desteği sağlamaktır.

PROĞRAMIN              1-   Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması
ÖNCELİKLERİ      :      2-   Gelişmede Öncelikli ilçelerde * ekonomik faliyetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi
                                     3-   Kadın girişimciliği ve kadın istihdamının artırılması
                                      **   SEGE Endeksinin 4 ve 5. kademe ilçeleri : Kuyucak, Sultanhisar, Germencik, Buharkent, Yenipazar, 
                                           Köşk, Karacasu, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu, Bekilli, Çal, Çardak, Bozkurt, Kale, Babadağ, Güney,
                                           Baklan, çameli, Beyağaç, Kavaklıdere, Seydikemer.

PROĞRAMIN       :    1.500.000 TL
TOPLAM
BÜTCESİ

AZAMİ DESTEK  :    250.000 TL   ( KDV Dahil )
MALİYETİ 

AZAMİ EĞİTİM    :     Proğram kapsamında sağlanacak eğitim süresi azami 10 gündür.
SÜRESİ

UYGUN BAŞVURU:   Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl ve Bölge Müdürlükleri
SAHİPLERİ                 Kamu Kurumu Niteliğinde meslek Kuruluşları 
                                    OSB ler Sanayi Sitesi Yönetimleri, Kooperatifler, Birlikler, Sivil Toplum kuruluşları, 
                                    Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketleri

ÖRNEK PROJE    :     **   Sanayide su hammadde ve enerji tüketimini azaltan temiz üretim  uygulamalarına geçilmesime
 KONULARI                       yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
                                    **   İşeletmeler arası atık değişimi ve endüstiriyel simbiyoza yönelik potansiyelin belirlenmesi ve
                                          değerlendirilmesine yönelik danışmanlık projeleri
                                    **   İşletmlerin ve sanayi bölgelerinin atık yönetimi süreçlerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmalık projeleri
                                    **   İmalat sanayinde nesnelerin interneti. robotik uygulamalar, simülasyon, yapay zeka, dijital ikiz,
                                          büyük veri ve eklemeli imalat teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitm projeleri
                                    **    AB  Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum sürecini kolaylaştıran 
                                          eğitim ve danışmanlık projeleri
                                   **    İşletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik tespit ve uygulamalar içeren danışmanlık projeleri
                                   **    Yeşil Organize Sanayi Bölgesi prespektifinde çevreye duyarlı sanayi alanları oluşturulmasına yönelik
                                          hazırlık ve yol haritası içeren projeler
                                   **     Tarımsal alan yönetiminde dijital teknolojilerve akıllı uygulamaların kullanımına yönelık eğitim ve 
                                           danışmanlık projeleri
                                   **     iklim değişikliğine ve yeni teknolojilere uyumlu tarımsal üretim yapısına geçişe yönelik eğitim projeleri
                                   **    hayvancıllık sektöründe yem, hastalık, iklim, aydınlatma gibi parametreleri takip ve optimize eden 
                                          teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim projeleri
                                  **      turizm işletmelerinin çevre dostu dönüşümüne yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
                                  **     turizm sektöründe dijital paarlama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim projeleri
                                  **     Üretici örgütlerinin yeni ürün işleme teknikleri öğrenmelerini yönelik eğitim projeleri
                                  **     Arıcılık ürünlerinin verimliliğinin ve katma değerinin artırılmasına yönelik eğitim projeleri
                                  **     Cografi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasına yönelik eğitim projeleri
                                  **     Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının turizm deneyim odaklı dahil edilmesi ve bu ürünlerin satışına  
                                           yönelik eğitim projeleri
                                  **     Kadın kooperatiflerine yönelik pazarlama, markalaşma ve e- ticaret eğitim ve danışmanlık projeleri