Ürün Kategorileri

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.06.2018 tarih, 9447 sayılı yazılarında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (c)!de kayıtlı yazısında; madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bakanlığın ilgi (a)’da kayıtlı yazısında, söz konusu yönetmeliğin uygulanması noktasında aksaklık yaşanmaması için yapılan bazı açıklamalar ilgi (b)’de kayıtlı yazıda belirtilmiştir.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, ilgi (a)’da getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bu çerçevede, Maden Atıkları Yönetmeliği’nin uygulanmasında; Birliğin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan Bakanlığın Birliğe ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği belirtilmektedir.