Ürün Kategorileri

İMZA BEYANNAMELERİNİN DİJİTAL ORTAMDA ALINMASI VE MERSİS YETKİ KABUL İŞLEMLERİ MODÜLÜ DUYURUSU

İmza Beyannamelerinin Dijital ortamda alınması ve MERSİS Yetki Kabul İşlemleri Modülü duyurusu
Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle Ticaret Sicili işlemlerindeki imza verilerinin dijital ortamda alınması uygulaması hayata geçirilmektedir. Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza beyannamelerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece hâlihazırda fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi gereken imza beyannamesinin elektronik ortama taşınması amaçlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) ile bu kapsamda yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu durumda; yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Fiziki imza beyannamelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak eski kimlik kartı olanlar ve yabancı kişiler için uygulamada bir değişiklik olmamış olup, fiziki imza beyannameleri alınmaya devam edilecektir.
Ayrıca şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin, yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla MERSİS’te “Yetki Kabul İşlemleri” modülü oluşturulmuştur. Yetki kabul işlemleri kişilere ait; e-devlet, e-imza ve mobil imza girişleri ile yapılmak zorundadır.
Söz konusu uygulama 01.03.2022 tarihi itibariyle ülke genelindeki tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde işleme alınmıştır. Böylelikle Ticaret sicili hizmet hızının arttırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmış olacaktır.
Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, MERSİS ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım – Videolar – Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Üyelerimize saygıyla duyurulur.
Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü