Ürün Kategorileri

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDEKİ YILLIK İŞLETME CETVELİ

   SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE..!
         6948 Syılı Sanayi Sİcil Kanunu gereğince Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmeler,Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (sanayisicil.sanayi.gov.tr) üzerinden 02 Mayıs 2023 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.yerine getirilmediği takdirde idari yaptırımları olan Yıllık İşletme Cetvel bildiriminin süresi içinde tamamlanması yasal zorunluluktur.İşletmelerimizin mağdur olmaması için Yıllık İşletme Cetvellerinin Sisteme 02 Mayıs 2023 tarihine kadar girilmesi önem arz etmektedir.