Ürün Kategorileri

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYETİ DUYURUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) Kanununun 3. maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluştura bilmesine imkan tanınmıştır.

MSB Askeri Fabrikalar Müdürlüğü’ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış olup, şu ana kadar yapılmış olan başvuru sayısı yetersiz olduğu görülmüştür.
31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların “Belirli İstekliler Arasında ihale usulüne göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimize duyurulması istenmiştir.