7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

Ürün Kategorileri
7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

 09.06.2021 tarihli  31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Oda aidat borçlarının da yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenmesi imkanı getirilmiştir. 
          Yapılandırmaya giren aidat borç asıllarına ait faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
          Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 30 Eylül 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.