7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

Ürün Kategorileri
7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU

        09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7326 sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Oda aidat borçlarının da yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenmesi imkanı getirilmiştir.
         Yapılandırmaya giren aidat borç asıllarına ait faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
         Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 EKİM 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.