ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER

Ürün Kategorileri
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER

 
                   TARİH:  06.12.2023
                                                                           TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
 
KONU: Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu


     6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir) 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ;

                                                          -   Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL den 250 Bin TL y
                                                          -   Limited Şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL den 50 BinTL ye
                                         Yükseltilmiştir.
       Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka acık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesi 500 Bin TL den az olmayacaktır.

       01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmaları birliğimizin de iştirakiyle sürmektedir.

      Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1 250 000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir.